หนังสือราชการ

การประชุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:00โดยkkn3 admin

         ด้วย สพฐ.จะเข้ามาติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ืมเวลารู้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยม ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
   1.  ดร.ปกรณ์  นามเพราะ
   2.  ดร.โดม  รูปหล่อ
   3.  ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม

1-1 of 1